Rauemi

Kei tēnei wāhanga ngā rauemi tautoko mā ngā kaiako hei hāpai i ngā mahi whakatinana i Te Takanga o te Wā, He Aratohu mā ngā Pouako Tau 1–8.

Te Aho Ngārahu: He Putanga Nō Uki

He rauemi tēnei kua tuhia ki te reo Māori hei rauemi taunaki i te paki whakamārama Waiho mā te whakamā e patu.

He Tangata Rongonui

E hāngai ana ēnei ngohe ki ngā whārangi 30–31 o te pukapuka Te Wharekura – He kōrero whakamaumahara 1960–2010. E aro ana te rauemi nei ki te whenu ‘Te Whakaritenga Pāpori me te Ahurea’ i ngā taumata 3–4 o Tikanga ā-Iwi.

Te Takanga o te Wā (Māori)

Mā te aro nui atu ki ngā ritenga me ngā tikanga e kīia ai te Māori he Māori, te pūtaketanga o tēnei mea o te noho ki Aotearoa nei.

He Wāhi

Ka noho tahi tēnei rauemi me te aratohu Te Takanga o te Wā i roto i te horopaki 'Te Whakaora i te Hītori'. E hāngai ana ki te wāhanga ako Tikanga ā-Iwi i ngā taumata 1–2.

Ko Wai Ahau? Nō Hea Hoki Ahau?

E tika ana kia mōhio ngā ākonga ki ngā kōrero o tō rātou ake whānau, rohe, hapū, iwi anō hoki. Otirā ki ngā kōrero o mua, ā, mohoa noa nei.

Parihaka Tū Mai

E hāngai ana ēnei ngohe ki te pukapuka Te Wharekura 91; he mea tautoko hoki i ngā horopaki ako kei te whārangi 7 o Te Takanga o te Wā.

Taonga

He ngohe ēnei e raweke ai ngā ākonga i ngā momo taputapu, ngā taonga hoki o neherā.

Tātou i te Ao

Kei Te Marautanga o Aotearoa he whakaahua o ngā tamariki, ngā rangatahi e tū ana ki te mahere whenua o Aotearoa, ki te ao whānui hoki.

Te Toi Ataata

Ko te toi ataata he rautaki kia mau ngā mōhiotanga hou ki ngā ākonga.

Ngā Whakaaro o ngā Mātua

Koinei ngā whakaaro o ētahi mātua Māori e pā ana ki te ako i te hītori Māori i roto i ngā kura.

Te Pakanga ki Te Kōhia

Nō te tau 1841 ka parawhenuameatia ngā takiwā o Waitara, o Ngāmotu i Te Tai Hau-ā-uru e ngā tāngata Pākehā i tatū mai ki Aotearoa me te Kamupene o Aotearoa (The New Zealand Company).

Te Whakatere Waka i ngā Tai o Te Moana-nui-a-Kiwa

Nō te terenga o te waka hourua o Hōkūle’a i ngā wai o Te Moana-nui-a-Kiwa, kua tipu te whānau mōhio, te whānau ako i ngā tikanga whakatere waka.

Ruapekapeka 1846

Mēnā te Tiriti o Waitangi ka noho hei kawenata whakaū, whakararau i te noho tahi o Tauiwi me ngā hapū, he aha koia te take i pahū ake ai ngā pakanga i Te Tai Tokerau?

Te Tuku Ihotanga

Nō tuaukiuki rā anō, nō te orokohanga mai o te ao, ka kitea te tuku ihotanga o te whakapapa, o ngā kōrero pūrākau, o te tapu, ki ngā whakapaparanga haere ake nei, haere ake nei.

Ngā Pakanga o Ngāti Toa Rangatira me Kāi Tahu – Kaiapohia

He tangohanga ēnei mai i ngā pukapuka Kā Roimata – Wāhaka 1 me 2, nā Hana O’Regan i tuhi. I whakaputaina ēnei i te tau 2008 mō te Tāhuhu o te Mātauranga e Hana Limited.

Ngā Pakanga o Ngāti Toa Rangatira me Kāi Tahu – Akaroa

Ko ngā āhuatanga i kōrerohia i raro nā ka puta mai i te rua tau nō muri i te pakanga ki Kaiapoi. Ko te ngaki i te mate me te nako kia whai mana ai rātou huri noa i Te Waipounamu, te whakaoreoretanga o Ngāti Toa Rangatira ki te tuki.

Te Aurere

Ko te whakatere waka he huarahi whakatō i te wairua Māori, i te whakaaro Māori ki roto i ā tātou rangatahi.

Atua Whiowhio

Ko te kapahaka he huarahi pupuri kōrero hītori nui, Hei tauira, ko te haka ‘Atua Whiowhio’ nā Te Iti Kahurangi.