Ngā Whakaaro o ngā Mātua

Koinei ngā whakaaro o ētahi mātua Māori e pā ana ki te ako i te hītori Māori i roto i ngā kura.