Parihaka Tū Mai

E hāngai ana ēnei ngohe ki te pukapuka Te Wharekura 91; he mea tautoko hoki i ngā horopaki ako kei te whārangi 7 o Te Takanga o te Wā


Tikanga ā-Iwi

Taumata 4

Te Ao Hurihuri

4.2: Ka whakaahua i ngā huarahi e tuhia ai, e maumaharatia ai ngā mahi o mua. 

Nā ēnei ngohe ka tūhuratia te ture papori me te tika e ai ki ngā mahi onamata i Parihaka. Ka werohia ngā ākonga ki te whakaputa māramatanga e ai ki ō rātou ake whatumanawa i runga i te rangahau ka rapua.

Mokori anō kia mōhio ngā tāngata puta noa ki ngā hītori o Parihaka. He manomano rauemi kua whakaputaina hei hāpai i ngā ākonga ki te whai māramatanga ki ngā tūāhuatanga i puta i te pā o Parihaka i te wā 1860–1900.

Inā kē te kāmehameha o ngā kohinga whakaahua kei ngā paetukutuku pēnei i Wikimedia kia kite, kia rongo hoki ngā ākonga i ngā tūāhuatanga i puta i taua wā. 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AParihaka.jpg 

Te Mārama ki ngā Tūāhuatanga

Mai i te whārangi 6 ki te whārangi 18

 • Tuhia he rainawā o ngā tino tūāhuatanga kei te matapakihia i ēnei whārangi, mai i ngā pakanga whenua i tū ki Waitara, tae atu ki te wā i tukuna ngā mauhere i ngā whare herehere.
 • Tuhia atu ō whakaaro ki ia tūāhutanga e pā ana ki ngā mahi a ngā tāngata o Parihaka, a ngā hoia hoki i te putanga o ēnei tūāhuatanga. Rārangihia ki tētahi tūtohi.
 • Me wawata e koe he tangata koe e noho ana ki Parihaka i tēnei wā. He aha ō rongo ā-ngākau? Me wawata e koe he hōia tauiwi koe i taua wā. He aha ō rongo ā-ngākau.

Āpitihia ēnei whakaaro ki tō tūtohi. 

Te Haukume, te Takahi Matatika

Whakaarohia te ātete kūpapa/tautohe i runga i te rangimārie mutunga kore i kōkiritia e Te Whiti o Rongomai rāua ko Tohu Kakahi.

Rangahaua ētahi atu kaikawe take haukume, take tōkeke kore, take whakaaro kōara me te takahi matatika o te ao.

He aha ngā momo e kitea ana i ēnei tāngata e ōrite ana ki a Te Whiti rāua ko Tohu?

Kei te whakaae rānei koe ki te whakataunga a Te Whiti raua ko Tohu? Whakamārama mai he aha ai, he aha rānei i kore ai. He aha rawa ētahi mahi kē i taea, he aha hoki ngā hua o aua mahi kē?

Tirohia ngā whakaahua kei te whārangi 20.

 • He aha ngā āhuatanga o ngā hanganga e kitea ana e koe, he aha hoki te āhua o ngā kākahu e mau ana ngā tāngata?
 • Ki ōu whakaaro, nā wai ēnei whakaahua i hopu? He aha hoki te take i hopungia ai?
 • Tirohia ngā raukura e mau ana ngā wāhine. Me rapu māramatanga ki te take o ēnei raukura.

 

“He puāwai au nō runga i te tikanga

He rau rengarenga nō roto i te raukura

Ko taku raukura rā he manawanui ki te ao.” 

 

He aha te tikanga o ēnei kupu ōhākī a Te Whiti rāua ko Tohu?

He aha te hua mēnā rā i tika, i pono hoki ngā mahi a ngā hōia me te Karauna?

Whakatauirahia te āhua o ngā whanonga tika me te pono i a koe:

 • i te kura
 • e noho tahi ana ki tētahi tangata tamariki ake i a koe
 • e noho tahi ana ki tētahi pakeke, ki tētahi kaumātua
 • e whakaaro ana ki te whakawai i tētahi mahi e mōhio ana koe ehara i te mahi tika
 • e takariri ana ki tētahi hoa
 • e takahia ana e wai rānei. 

He aha ki ōu whakaaro ngā rongo ā-ngākau, ngā whanonga rānei i puta i ngā apataki a Te Whiti rāua ko Tohu i a rāua i mauheretia i te tau 1881.

Ka pēhea koe me i a koe te mana whakatika i ngā tāmitanga o mua? 

Ki te taea, whakaritea he haerenga ki Parihaka ki te titiro ki ngā wāhi whakahirahira, ki ngā wāhi i tū tahi ai ngā tāngata.

He kohinga whakaahua hāngai e whakaatuhia ana i te hītori o taua wā i ngā wharenui o te pā, i Te Niho o Te Ātiawa, i Toroānui hoki.

Ki te kore e tutuki tētahi haerenga te whakarite, mātakina ngā ataata o raro nei.

Parihaka – A Photographic Survey (Ko te reo Pākeha te reo kawe.)
https://www.youtube.com/watch?v=pQGbE1aj0V0

Tātarakihi – The Children of Parihaka (Ko te reo Pākehā te reo kawe.)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Armed_constabulary_field_force_at_parihaka.jpg 

Mai i te tau 1850 i kaha te nōhia o Ngāmotu e ngā kaiwhakanoho whenua Pākehā. He aha ki a koe ngā whakaaro o ēnei tāngata i taua wā, i te pāhuatanga o parihaka me te whakamauherenga o Te Whiti rāua ko Tohu.

He aha ngā kaiwhakanoho whenua i whakaaro ai e whakaaetia ana mā rātou ngā whenua e noho kau noa ahakoa ehara i a rātou taua whenua rā? Rangahaua ngā take i haere mai ai ēnei tāngata ki Aotearoa he aha hoki ngā whenua i pīrangitia ai. 

Ka tū motuhake a Taranaki ki te kūreitanga, te rahi hoki o ōna kitenga i te takanga o te wā.

Kōwhiritia tētahi o ngā tūāhuatanga hirahira kua kitea e Taranaki Maunga, ā, whakaahuatia me he kanohi maunga koe.

Ia tau ka whakanuia, ka whakahoki mahara hoki ngā tāngata o Parihaka ki ngā tūāhuatanga o mua mā te whakawātea i ngā marae ki ngā tāngata e hiahia ana ki te puta ki te kōrero i ngā take onamata, i ngā take o nāianei anō hoki.

He aha i pēnei ai?

He aha ngā pānga o ngā mahi o ngā tau 1860 ki ngā whakatipuranga o Parihaka, o Ngā Moeahu, o Ngāti Haupoto hoki. 

Whārangi 24–21

Pānuihia ngā kōrero mō ngā tūāhuatanga i puta i Parihaka i mua i te tau 1970.

Ki te kore he tangata e tau ana ki te marae, ka ahatia?

Mai i te tau 1970 ki tēnei wā ka ora anō a Parihaka, nā te tini mahi a ngā uri.

“Ko taku raukura rā, he manawanui ki te ao”

He ōrite tonu te tikanga o tēnei whakatauākī i ēnei rangi nei? He aha rā te tikanga ki ngā tāngata o Parihaka i ō nāianei rangi?