Te Takanga o te Wā (Māori)

Mā te aro nui atu ki ngā ritenga me ngā tikanga e kia ai te Māori he Māori, te pūtaketanga o tēnei mea o te noho ki Aotearoa nei. 


Mā te mōhio ki ngā wero, ki ngā pakanga, ki ngā piki me ngā heke o mua, e mātau ai ngā ākonga he tangata whenua rātou. Ko te hītori Māori ko te hītori o Aotearoa. 

E kore te tamaiti Māori nei e noho ko ia, ko tōna kotahi, engari he uri nō ngā reanga kua tau ki ngā tātai hītori, ki ngā tātai whakapapa, ki ōna mātua tīpuna me ā rātou mahi.
Mā te mōhio ki a ia anō, ka mōhio a ia ki tōna whānau, ki tōna hapū, ki tōna iwi, ki tōna hononga ki te whenua, ki te moana me te rangi hoki. Nā tērā, kāore rawa he tauira mō te whakaako i ngā kōrero hītori kei tēnei pukapuka. Arā noa atu te tirohanga whānui o te horopaki o ngā whakaaro e taea ai e te pouako te hoahoa i ā rātou ake paerewa ako. Ka taea hoki te hāngai i ngā paerewa nei ki tēnā rohe, ki tēnā iwi, ki tēnā kura hoki. 

Te Takanga o te Wā – Te Reo Māori (PDF, 3.4 MB)