He Wāhi

Ka noho tahi tēnei rauemi me te aratohu Te Takanga o te Wā i roto i te horopaki 'Te Whakaora i te Hītori'. E hāngai ana ki te wāhanga ako Tikanga ā-Iwi i ngā taumata 1–2.

 


Tikanga ā-Iwi

Taumata 1–2

Te Wāhi me te Taiao

1.1:  Ka whakamārama i ngā āhuatanga tūturu me ngā āhuatanga ahurea o tētahi wāhi.
   
2.1: Ka whakaahua i te whakaawenga o ngā mahi a te tangata i te wāhi me te taiao, me te 
  whakaawenga o te wāhi me te taiao i ngā mahi a te tangata.
   

Hei tuatahi me kōrero tahi koutou o te akomanga i ngā āhuatanga o tō hapori. Hopukina ngā whakaaro e hāngai ana ki ngā tohu whenua, ki ngā tāngata rānei. Waihangahia he rainawā o tō whaitua. Me aro ki ngā rerenga kētanga o ngā takiwā i taua whaitua me ngā tāngata anō hoki i ngā tau kua taha nei. He aha ngā whakamahinga rerekē i te whenua? Nā wāi i rerekē ai? He aha ngā pānga o ngā rerenga kētanga ki ngā tāngata e noho ana i taua whaitua?

Whakatairitehia ngā mahere whenua o mua me ngā whakaahua ā-rangi o mua, o nāianei anō hoki mā Google Earth e kitea ai ngā rerenga kētanga kua puta i ngā tau. E iri ana ngā whakaahua ā-rangi nō te tau 1935 ki te paetukutuku www.linz.govt.nz/topography/aerial-images, ki V C Browne & Son rānei. Ko ngā whakaahua nō mua noa atu (ehara i te whakaahua ā-rangi) ka kitea i ngā whare mātauranga o te whaitua, o Aotearoa whānui rānei, ki New Zealand Archives rānei.

Whakamahia ngā kohinga pūkete o mua ki te rapu i ngā panonitanga kaipupuri whenua me ngā take ahuwhenua i hū ake. Whakamātauhia tētahi momo kohinga pēnei i ngā New Zealand Yearbooks http://www3.stats.govt.nz/New_Zealand_Official_Yearbooks/1900/NZOYB_1900.html.
Mā tēnei momo ka mārama ake te kite o ngā ākonga i ngā pārongo hītori pēnei i ngā whakamahinga o te whenua, ngā tūranga mahi, te noho o te whānau me ōna tini āhuatanga, te panonitanga hoki o te tuakiri matawaka o ngā tāngata o tō whaitua.  

Takahia te Whenua

Kawea ngā ākonga ki ngā tongi whenua o tō takiwā e hira ai te hītori ki te Māori. Mā te kawe i ngā ākonga ki waho o te akomanga e ora ake ai ngā hītori, e whakawhitia ai ngā akoranga i te akomanga ki roto i te horopaki motuhenga. Tonoa ngā Māori o te takiwā me ngā mātanga hītori ki aua tongi whenua kia tūtaki i a koutou, me te ārahi haere anō hoki i a koutou. Tukuna ngā ākonga ki te toro haere i te whenua tonu – te tuku pātai, te tango whakaahua haere, te tā pikitia, te hopu whitiāhua, te whakatautau. 

Taki Hāereere

Whakawāteahia ngā mōhiotanga i tō akomanga kia torohia e te rahinga o tō hapori mā te taki hāereere ki tētahi tongi whenua hītori o tō takiwā. He pāhōrangi, he hāereere mariko rānei mā tētahi paetukutuku. Tāpiritia he mahere māmā, ētahi tohutohu ki te tongi whenua, me tētahi mahere hīkoikoi haere i te wāhi. Whakaahuatia te hira nui o te wāhi i ngā rā onamata, i ngā rā o nāianei anō hoki ki tā te Māori titiro, ki tā te hapori titiro hoki. Kimihia ngā whakaahua o mua o ngā tongi whenua hei āpitihanga, uiuia hoki ngā tāngata o te takiwā kia mārama ake ki te tangata ngā ingoa i tapaina ki ngā tongi whenua me ngā kōrero hītori o te takiwā. He aha te wāhi ki tēnei tongi whenua i ngā mahi ohaoha, i te āhua hoki o te noho o te hapori? He aha ngā āhuatanga o te wā i puta i te wā i whakatūria, i whakamahi tuatahitia rānei te tongi nei? 

Ki Hea Ahu Atu Ai?

I te otinga iho o ngā mahi kohikohi mātauranga, me whai wāhi ngā ākonga ki te uru ki tētahi kawenga pāpori e whakaatu ana i tō rātou āhei ki te whakataki hītori i ō rātou takiwā ake hoki. He whakahonore pea tēnei i tētahi rangatira o te takiwā, he whakapai ake pea tēnei i tētahi tohu nui whakahirahira, he whakaawe pea tēnei i ngā kaitōrangapū kia kaha ake te whakanuia o tētahi takiwā hira nui i ngā hītori a te Māori, he waihanga pea rānei i tētahi rauemi mā te kura, mā te whare pukapuka o te takiwā rānei e whakahōnore ana i tētahi rangatira o mua.