He Tangata Rongonui

E hāngai ana ēnei ngohe ki ngā whārangi 30–31 o te pukapuka Te Wharekura – He kōrero whakamaumahara 1960–2010. E aro ana te rauemi nei ki te whenu ‘Te Whakaritenga Pāpori me te Ahurea’ i ngā taumata 3–4 o Tikanga ā-Iwi.


Tikanga ā-Iwi

Taumata 3–4

Te Whakaritenga Pāpori me te Ahurea

Clifford Whiting

Kei te kōwae nei ka tūhuratia ngā mahi a Cliff Whiting, he kaitoi, he kaiwhakairo, he kaipeita. Anō rā he wheako hei toro atu ki ngā tāngata rongonui o tēnā hapori, o tēnā hapori. He mahi anō hei rangahau, hei whiri kōrero e pā ana ki ngā tāngata o Aotearoa e whakahōnoretia ana e te Kāwana-Tianara ia tau, ia tau.

Kua roa a Cliff Whiting e whakanuia ana i Aotearoa hei tangata rongonui mō āna mahi toi. E mārama ana te kitea o tōna tātainga, ka mutu e kitea ana āna mahi puta noa i Aotearoa.

Āta mātaihia ngā whakaahua o ngā tānga a Cliff kei te whārangi 30.

 • He aha ō te tānga kōrero?
 • Tautuhia ngā āhuatanga māori he pūnoa te puta i ngā mahi a Cliff, ērā e whai wāhi ai te tangata ahakoa ko wai te whai pānga ki te kaitoi. 

Koinei tētahi ara pupuri i ngā tūāhuatanga o mua.

 • Rangahaua ētahi atu ara pupuri i ngā tūāhuatanga o mua.
 • He aha te wāhi ki te hangarau i te tuku ihotanga o ngā kōrero o mua?

Kōwhiritia tētahi o ngā tānga a Cliff Whiting, tuhia he whakamāoritanga o ōu whakaaro ki ngā āhuatanga kei te kitea i te tānga. E pai ana kia whakaaturia te tuhinga e ngā ākonga mā te whakaari ā-rōpū, te whakarite whakaaturanga, te hopu ataata i a rātou e kōrero ana i te tuhinga, te whakaatu hei pakiwaituhi rānei, hei ngaku whakaahua rānei.

Me whiriwhiri ā-akomanga, ā-rōpū rānei ētahi o ngā whakamāoritanga ka tuhi reta ai ki a Cliff Whiting. Tirohia te ipurangi ki te rapu i ētahi tauira o āna tānga hei kōwhiringa mā koutou.

Kua whai wāhi a Cliff ki ngā whakahounga marae huhua i tōna wā. He aha ia i pēnei ai? 

Tangata Rongonui ā-Takiwā

 • Kōrerohia ngā tāngata kua horapa tō rātou rongonui i runga anō i ngā mahi kua tutuki i a rātou, i tō rātou whai wāhitanga rānei ki te hapori.
 • He aha ētahi āhuatanga whaiaro ōrite e kitea ana i ēnei tāngata?
 • E mōhio ana koe ki ētahi tāngata i ō hapori, ō kura, ō kapa hākinakina, ō hāhi, me ō marae hoki kāore anō āna mahi kia whakanuia.  

Tonoa ēnei tāngata ki te kura ka whakanui ai mō ngā mahi ka tutuki i a rātou, mō te āhua o te tautoko i ō rātou hapori. Mā koutou rātou e raupī i tētahi ahiahi. Ka taea rānei te:

 • hoatu tiwhikete ki a rātou, nāu anō i hanga
 • kai tahi ki a rātou me ngā mātua, te tumuaki, te poari, a wai atu, a wai atu
 • whakangahau i a rātou
 • whakanui i tō rātou whai wāhitanga ki te hapori. 

I tō tātou ao, i Aotearoa nei, kimihia te tokomaha o ngā tāngata kua whakahōnoretia e te Kāwana Tianara o te rārangi Whakahōnore o Aotearoa.

Whakatōpūngia ki te tūtohinga kei raro iho nei.

Hei tauira:

I riro i a Tākuta Katerina Te Heikoko Mataira te hōnore DNZM mō tana whakapeto ngoi ki te Reo Māori.

I riro i a Tā Edmund Hillary te hōnore ONZ, tērā te hōnore nui whakahirahira i Aotearoa.

Tūtohinga

Me tātari, me whakatau mutunga hoki e pā ana ki ō kitenga.

 • He whakaaturanga tika ēnei whakawhiwhinga o te pāpori whānui o Aotearoa?
 • Ko hea ngā tū kanohi kei te kaha te whakanuia, ko hea hoki ērā kei raro e putu ana?

Me ko koe tētahi o te hunga e whakatau ana ko wai ngā kaiwhiwhi o ēnei hōnore ā haere ake nei, he aha ngā mahi paearu ka whakaurua e koe? He aha ngā āhuatanga e tika ana kia kitea i ngā kaiwhiwhi kia whiwhi ai rātou ki aua hōnore?

Me whakaaro ake ngā ākonga ki ō rātou hapori ka tautuhi ai he aha te wāhi ki a rātou nā reira i angitu ai aua hapori?

Uia ngā mātua me ngā kaumātua e pā ana ki ā rātou mahi i ō rātou hapori nō rātou e tamariki ana, e pakeke ana anō hoki.

 • He ōrite rānei ngā āhuatanga me ngā pūmanawa i tautohua i runga nei ki ērā o ngā hapori o mua?

He Tangata Rongonui (Word, 233 KB)