Tātou i te Ao

Kei Te Marautanga o Aotearoa he whakaahua o ngā tamariki, ngā rangatahi e tū ana ki te mahere whenua o Aotearoa, ki te ao whānui hoki. Ko ēnei urupounamu e pā ana ki taua whakaahua. He pai ēnei momo tūmahi mā ngā ākonga katoa.