Nō Hea te Hau


Nā Chris Slane ngā whakaahua.

Nā Charisma Rangipunga rāua ko Hana O’Regan ngā kupu. 

Ka whakaatu te ataata i te tīmatanga o ngā pakanga i waenganui i a Kāi Tahu me Ngāti Toarangatira.

Tirohia ngā aratohu mā te pouako mō te ngohe e whai pānga ana ki tēnei ataata