Kua whakaarahia tēnei pae tukutuku hei whakawātea ki a koe i ngā rauemi e hāpai ake ai tō whakaako i Te Takanga o te Wā, He Aratohu mā ngā Pouako Tau 1–8.

This site is designed to give you access to materials that will assist in the implementation of Te Takanga o te Wā, Guidelines for Teachers Years 1–8.